Opony w wózkach widłowych – kiedy należy je wymienić?

Opony w wózkach widłowych – kiedy należy je wymienić?

Opony w wózkach widłowych – kiedy należy je wymienić?

 

Czy w Polsce istnieją prawne wytyczne odnośnie eksploatacji opon pneumatycznych?. Jak najbardziej! Opony do wózków widłowych mają określoną żywotność,a wytyczne jej dotyczące zawarte są w:  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami.

Oczywiście skoro istnieje takie rozporządzenie ktoś musi wózki kontrolować, czy aby na pewno nadają się do pracy. Wózki widłowe same w sobie podlegają Dozorowi Technicznemu i obowiązkowo muszą być poddawane badaniom przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas badania sprawdzany jest m.in. stan opon na wózku widłowym. Jeżeli inspektor UDT uzna, że ogumienie zamontowane na wózku nie nadaje się do pracy ze względu na zużycie lub z innych powodów, to nie wydaje on pozwolenia na eksploatację wózka. Aby inspektor mógł łatwiej określić stopień zużycia opony, zamieszczone na niej są specjalne znaczniki, które określają linię maksymalnego zużycia tejże opony.Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem „pojazd nie może być wyposażony w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon nie zaopatrzonych w takie wskaźniki o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm oraz w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę”

Aby umożliwić wizualnę kontrolę głębokości bieżnika na oponach pneumatycznych, wyposażone one są we wcześniej już wspomniane wskaźniki zużycia. Są one wysokie na 1,6 mm zgrubienia w szczelinach na środku bieżnika. Obszar ten oznaczony jest na bocznej ścianie opony przez litery TWI (Tread Wear Index) lub przez trójkąt.

Typowym parametrem określającym zużycie opon superelastycznych przyjmuje się zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika (paska) wyznaczającego zużycie graniczne, tzw. linia bezpieczeństwa.  Opona pełna nie może być eksploatowana , gdy bieżnik zostanie zużyty do tego oznaczenie, ponieważ opona taka może się rozwarstwić i doprowadzić do wypadku wózka widłowego. W momencie gdy bieżnik się zużyje należy niezwłocznie dokonać wymiany opon na nowe.

 Inne przypadki, kiedy jeszcze opona do wózka widłowego jest zużyta:

  •          odklejanie czy rozwarstwianie się bieżnika od reszty opony,
  •          uszkodzenia boków opony,
  •          wybrzuszenia na boku opony pneumatycznej,
  •          widoczność drutów w oponie superelastycznej,
  •          widoczne płótna w oponie pneumatycznej.

Leave a Reply

All fields are required

Nazwa:
E-mail: (Not Published)
Komentarz:
Type Code

Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacja

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Nasze sklepy

Tagi