Jakie uprawnienia na wózek widłowy są ważne na terenie całego kraju a jakie w Unii Europejskiej?

Jakie uprawnienia na wózek widłowy są ważne na terenie całego kraju a jakie w Unii Europejskiej?

Jakie uprawnienia na wózek widłowy są ważne na terenie całego kraju a jakie w Unii Europejskiej?

 

Nie jesteś pewien, czy zrobienie samego kursu na wózek widłowy i zaświadczenie wydane na druku MEN albo certyfikat czy zaświadczenie firmy szkoleniowej wystarczą do zdobycia pracy jako operatora wózka widłowego?

Zaraz postaramy się odpowiedzieć wam na te pytanie.

Według rozporządzenia Dz.U.Nr 79, poz 849 z lipca 2001 ze zmianami z lutego 2003 Dz.U. Nr 50, poz. 426 każda osoba obsługująca wózek widłowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Obecnie tylko dwa dokumenty uprawniają do operowania wózkiem jezdniowym na terenie całego kraju bezterminowo:

  •          legitymacja UDT wystawiana po zdanym egzaminie państwowym przez Urząd Dozoru Technicznego
  •          Książka Operatora wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Trzecim, nieco innym typem zezwolenia, jest zezwolenie imienne wystawiane przez danego pracodawcę, które umożliwia nam obsługę wózków widłowych na terenie jego przedsiębiorstwa.

Zaświadczenia wydawane przez firmy szkoleniowe tylko i wyłącznie potwierdzają fakt, że przeszliśmy dany kurs. Odbyliśmy wystarczającą liczbę godzin i teorii, i praktyki, wg programu dostosowanego przez Urząd Dozoru Technicznego(UDT) choć czasami zdarzają się firmy, które robią kurs na podstawie swojego własnego programu. Takie zaświadczenie z kolei może nam się przydać za granicą, oczywiście tylko odpowiednio przetłumaczone na odpowiedni język. Czy zaświadczenia na drukach MEN są potrzebne? Jakiekolwiek zaświadczenie jest ważne tylko z imiennym zezwoleniem pracodawcy, ale może być też dodatkiem do legitymacji UDT lub Książki Operatora, ale samodzielnie nie uprawnia nas do niczego, a jedynie informuje o odbyciu danego kursu. Natomiast jeśli chodzi o certyfikaty, to sytuacja jest podobna jak z zaświadczeniami. Certyfikat może zostać wystawiony przez jednostkę bez akredytacji, ale w takiej sytuacji za takim certyfikatem nie stoją żadne normy jakości, innymi słowy taki certyfikat jest bezwartościowy.

A co jeśli chodzi o akceptowanie polskich uprawnień na wózek widłowy za granicą i w Unii Europejskiej? 

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). mówi, że państwa należące do Unii mogą uznawać certyfikaty i kwalifikacje nadane w innych krajach. Znaczy to, że nasze uprawnienia po odpowiednim przeanalizowaniu przez pracodawcę za granicą mogą zostać uznane, ale oczywiście nie muszą. Ważną rzeczą jest, aby na takim zaświadczeniu opisany był w języku obcym naszego pracodawcy, nasz program ramowy ze szkolenia, aby dany pracodawca wiedział, w jakich zagadnieniach jesteśmy biegli. Oczywiście może zdarzyć się też sytuacja, że pracodawca wyśle nas na doszkolenie z zagadnień, w których nie jesteśmy biegli, albo będzie wymagać, abyśmy certyfikowali sobie nasze uprawnienia.

 

Leave a Reply

All fields are required

Nazwa:
E-mail: (Not Published)
Komentarz:
Type Code

Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacja

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Nasze sklepy

Tagi